Kohti entistä parempaa asiakaspalvelua

Toukokuussa Washin palvelukseen astui Janne Mahlakaarto tehtävänä vaatimattomasti uuden palvelutoimintamallin kehittäminen ja täydellinen asiakasymmärrys.

Tehtäväni asiakaspäällikkönä on vastata asiakassuhteen toimivasta yhteistyöstä ja kehittämisestä. Sekä palvelun laadun varmistaminen ja toiminnan organisointi tuotannon kanssa yhteistyössä niin, että se vastaa asiakkaiden tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

Janne Mahlakaarto

Työssään Janne on tiiviisti yhteydessä Washin asiakkaisiin. Häneen voi törmätä esimerkiksi asiakaskäynneillä ja laatukierroksilla. Toinen osa työtä on asiakkaiden terveisten välittämistä Washin muulle organisaatiolle, erityisesti myynnille ja tuotannolle. Näin koko yrityksen asiakasymmärrys kasvaa entisestään ja pystymme kehittämään tuottamiamme palveluita entistä paremmiksi ja palvelevimmiksi.

Janne kehittää Washilla ennakoivaa toimintamallia. Ajatuksena on päästä luomaan asiakkaalle lisäarvoa proaktiivisesti ja kehittämään asiakaslähtöisesti Washin palveluita. Parhaimmillaan ymmärrämme asiakasta niin hyvin, että osaamme tarjota heille palveluratkaisuja, joita asiakkaat eivät olisi osanneet edes kysyä. Asiakkailta saadun tiedon avulla yrityksemme voi saada myös uusia innovaatioita ja tuotteita.

Kaiken tämän taustalla on tavoite palvella asiakkaitamme entistä paremmin.

Janne Mahlakaarto

Lue lisää muutoksesta täältä