Toimintamallimme muuttuu proaktiivisemmaksi

Haluamme kehittää palveluprosessiamme enemmän ennakoivaksi, eli proaktiiviseksi. Tavoitteena uudessa palvelutoimintamallissa on täydellinen asiakasymmärrys.

Ennakoivan palveluprosessin kehittäminen vaatii asiakasymmärryksen keräämistä monilla eri menetelmillä. Asiakaspalauteet ja -kyselyt eivät anna enää riittävää tietoa ja toimivat jo luonteensa vuoksi ristiriidassa ennakoivan ajattelumallin kanssa, koska asiakas antaa palautetta jo tapahtuneen kokemuksen mukaan. Toki olemassa olevan palveluprosessin kehittäminen asiakaspalautteen kautta on myös tärkeää.

Ennakoiva ajattelija kerää asiakkailta tietoa suunnitelmallisesti monista eri kanavista. Sellaisia ovat esimerkiksi asiakaskäynnit, laatukierrokset sekä yleinen yhteydenpito. Ennakoiva ajattelu muodostaa asiakasymmärryksen tavoitteena palvelun, joka vastaa asiakkaan odotuksia muutenkin kuin laadullisesti. Ennakoiva ajattelija siis kehittää palvelua koko ajan ja hän uskaltaa kysyä kysymyksen – miten voisimme palvella vielä paremmin, silloinkin kun kaikki näyttää olevan kunnossa.

Parhammillaan ymmärrämme asiakasta niin hyvin, että osaamme tarjota hänelle palveluratkaisuja, joita asiakas ei olisi osannut edes kysyäkään. Asiakkailta saadun tiedon avulla yrityksemme voi saada myös uusia innovaatioita ja tuotteita.

Asiakkuuspäällikkö – Janne Mahlakaarto

Ennakoivan palveluprosessin toteuttamisen tueksi yrityksessämme on aloittanut toukokuussa uudessa tehtävässä asiakkuuspäällikkö Janne Mahlakaarto. Janne tulee toimittamaan asiakasyhteydenpidossa esille tulleita asioita tietoisuuteemme ja tämän tiedon avulla kasvatamme asiakasymmärrystämme sekä tuottamiamme palveluita entistä paremmiksi ja palvelevimmiksi.

Tervetuloa Jannelle joukkoomme!