Asiakaskyselyn tulokset 2023

Vuonna 2023 asiakaskyselyymme vastasi noin kolmannes asiakkaistamme. Kiitämme kaikkia vastanneita!
Saamme vastauksista arvokasta tietoa toimintojemme kehittämiseksi. Tulokset olivat hyviä ja olemmekin jakaneet tietoa henkilökunnallemme ylpeinä!

Asiakkaiden tyytyväisyys

Saimme paljon hyvää palautetta siitä, että reagoimme asioihin nopeasti. Tämä onkin yksi tärkeimmistä asioista, joista haluamme pitää kiinni. Haluamme, että asiakkaamme saa meihin yhteyden tarpeen vaatiessa ja homma lähtee etenemään samantien.

Myös mm. henkilöstömme palveluasenne ja laskutietojen oikeellisuus olivat vastausten perusteella kohdillaan.

NPS eli Net Promoter Score kertoo kuinka todennäköisesti asiakkaamme suosittelisi palveluitamme kaverilleen tai tutulleen. NPS-luku sijoittuu välille -100 (ei yhtään suosittelijaa) ja 100 (ei yhtään arvostelijaa). Aina kun NPS-luku on positiivinen, on suosittelijoita silloin enemmän kuin arvostelijoita.

NPS-lukumme on todella hyvä!

Kehityskohteiksi otimme:

  • Asiakkaan tarpeiden huomioinen entistä paremmin
  • Aktiivisempi yhteydenpito ja ehdotusten tarjoaminen
  • Sijaisten opastus siivouskohteissa