Mectalent – Tiina Luiskala

Mectalent on suunnittelun, vaativan laitevalmistuksen ja tarkkuusmekaniikan huippuasiantuntija mm. uusien teknologioiden, turvallisuuden ja lääketieteen aloilla. Mectalentilla on 6000m2 tuotantotilaa ja henkilöstöä noin 120. 

Huomioiden toimialamme vaativuus, odotamme siivouspalveluiden tuottajalta asiantuntijuutta erilaisten tilojen siivouksen vaatimuksista. Jatkuvan kehityksen johdosta vaadimme siivouspalveluiden tuottajalta asiantuntijuuden lisäksi joustavuutta ja tiivistä yhteistyötä.  

Yhteistyömme WASHin kanssa on sujunut erittäin hyvin. WASH on tuonut meille lisäarvoa selvittämällä erilaisten tuotantotilojen siivousvaatimuksia ja toteuttamalla ne ammattitaidolla. Jatkuva parantaminen tehokkuuden ja laadun osalta ovat toimintamme kulmakiviä ja näemme samat arvot myös WASH:n toiminnassa. Koemme, että WASH:n toiminta tukee yrityksemme arvoja.  

WASH huolehtii siivouksesta kokonaisvaltaisesti ja ehdottaa oma-aloitteisesti eri ratkaisuja siisteysprosessien parantamiseen. Näin voimme keskittyä täysin oman liiketoimintamme hoitamiseen. 

Yhteistyömme on ollut tiivistä ja olemme voineet muokata siivoustoimintoja tarpeen mukaan nopeastikin. Yhteydenpitoon on aina löytynyt aikaa, kun se on ollut tarpeellista. Myös WASHin työnjohto toimii aktiivisesti, reagoi nopeasti tarvittaessa ja on hyvin saatavilla.  

Toimintamme vaatii, etteivät siivoojat vaihtuisi tiheään, ja tämä on toteutunut hyvin. Tutun siivoojan kanssa on mahdollista saavuttaa ”kumppanuus”. Toimintamme muutokset ja vaihtelu ovat vaatineet siivoustoimijalta joustavuutta ja asiantuntijuutta. Erinomaisella asiantuntijuudellaan WASH on tuonut toimintaamme lisäarvoa.